ژلاتین از چه چیزی ساخته شده است؟

یک ساشه از پودر ژلاتین را درون یک لیوان مایع گرم 60 درجه سانتی گراد (آب ، شیر یا آب داغ) بریزید و هم بزنید تا ذرات پودر کاملاً حل شوند. نکته: در یک کاسهٔ مناسب و خشک باید مقداری پودر ژلاتین بپاشید و بعد کمی آب روی آن بریزید مجدداً کمی پودر ژلاتین بپاشید. مجموعه رویسا با نیم قرن سابقه درخشان در حوزه صنعت غذایی کشور، تولید کننده انواع آردها، ادویه جات، پودر و مواد گرانولی است. با بهرهگیری از نانوتکنولوژی در این تحقیق نشان داده شده که میتواند راهکاری مناسب جهت بهبود هرچه بیشتر خواص مصالح سیمانی باشد به طوری که با افزایش تراکم مخلوط، سطح تماس بیشتری بین الیاف و خمیر سیمان فراهم شده لذا اصطکاک افزایش یافته و عملکرد الیاف بهبود مییابد.از طرف دیگر پوزولانها با جلوگیری از آب روی در لایه تماس بین الیاف و خمیر سیمان از طریق پرکنندگی و کاهش میزان کریستالهای هیدروکسید کلسیم در سطح تماس از ضخامت ناحیه انتقال(Transition Layer) میکاهد. در طرح اختلاطهای بتن خود تراکم حاوی الیاف، افزایش مقاومت فشاری ناشی از افزایش درصد الیاف را میتوان به علت جایگیری مناسب الیاف ها و توزیع یکنواخت آنها در ماتریس سیمان یا به عبارتی میزان بهینه الیاف مورد نظر در بتن خود تراکم دانست.

این میزان افزایش با افزایش درصد نانوسیلیس تقویت شده به طوری که این افزایش در درصد بهینه نانوسیلیس (4 درصد) به حداکثر خود رسیده به طوری که در طرح حاوی 5/0 درصد الیاف فلزی دارای درصد بهینه نانوسیلیس شاهد افزایش 90 درصدی مقاومت کششی نسبت به نمونه شاهد هستیم. با توجه به نتایج ارائه شده در شکل (5) در طرح اختلاطهای بتنهای خود تراکم فاقد الیاف با افزایش (2 تا 4) درصد نانو سیلیس (درصد وزن سیمان) شاهد افزایش مقاومت فشاری به میزان 20 درصد نسبت به نمونه شاهد هستیم و بعد از آن یعنی با افزایش 6 درصد نانو سیلیس شاهد کاهش مقاومت فشاری هستیم که بهبود مقاومت فشاری در اثر افزایش نانو سیلیس تا 4 درصد را میتوان به مکانیزمی 4 مرحلهای که سبب بهبود ریز ساختار و در نتیجه افزایش ویژگیهای مکانیکی و دوام بتن میشود، اشاره نمود. با توجه به نمودارهای مذکور در می یابیم که استفاده از نانوسیلیس در کاهش بار عبوری از نمونه بسیار موثر بوده و مقدار آن از نمونه شاهد (A1) با عبور 1622 کلمب به 978 کلمب برای نمونه 4 درصد نانوسیلیس (C1) کاهش می یابد که حاکی از کاهش نزدیک به 40 درصدی بار عبوری است و طبق استاندارد ASTM1202 نمونه شاهد که با قابلیت نفوذ کم می باشد با جایگزین کردن 4 درصد نانوسیلیس، به علت واکنش پذیری بالای آن که با هیدروکسید کلسیم (که دارای مقاومت پایین در مقابل حملات شیمیایی است ) و تبدیل آن به سیلیکات کلسیم هیدراته متراکم می گردد که سبب بهبود ریز ساختار بتن خود تراکم شده و قابلیت نفوذ یون کلر آن را طبق استاندارد در رده خیلی کم (1000-100) قرار می دهد .

مطابق آیین نامه اروپا جریان اسلامپ بتن خود تراکم باید در محدوده 60-75 سانتیمتر و زمان باید حداقل 3 و حداکثر 6 ثانیه باشد. جهت تعیین مدول ارتجاعی بتن از نمونههای استوانهای به قطر 15 و ارتفاع 30 سانتیمتر (ASTM-C496) استفاده گردید که نتایج آن در جدول(4) ارائه شده است. بوده و با سرعت 5/0 میلی متر بر دقیقه انجام شد و فاصله بین دو تکیه گاه مطابق شکل(4) 40 سانتیمتر میباشد که نتایج آن در جدول(4 ) و شکل های (7) الی (11) ارائه شده است. نیم ساعت پیش از برقراری رابطه ابتدا آلت خود را با آب شست و شو دهید تا منافذ پوستی آن باز شود، سپس مقداری از ژل طوسی را روی آلت ریخته و به مدت ۵ دقیقه آلت را ماساژ دهید ، سپس آلت را به طور کامل با آب شست و شو دهید. همچنین با بررسی منحنی های ارائه شده در شکل (7) از یک طرف با افزایش درصد نانوسیلیس 2 تا 6 درصد شاهد افزایش مقاومت خمشی نمونههای فاقد الیاف هستیم.

بسیاری از عزیزانی که تاکنون از این محصول استفاده نکرده اند و می خواهند که از آن استفاده به عمل آورند، سوال اصلی شان این مسئله است که میزان تأثیرگذاری ژل ایموشن مشکی تا چه میزان است و چند درصد می تواند در بزرگ تر شدن و حجیم شدن آلت تناسلی آنان تأثیر بگذارد؟ که این روند نشان میدهد میزان 4 درصد نانوسیلیس در مقاومت خمشی نیز بهینه میباشد. حدود 70% از محصولات هیدراسیون ژل C – S – H است.قطر میانگین ذرات ژل C – S – H تقریباً برابر 10 نانومتر میباشد. این افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری های مقاربتی نیز هستند که این محصولات درخور شرایط آنان ارائه شده است. تست نفوذ یون کلرید به روش تسریع شده مطابق آئین نامه ASTM C1202-97 و تست جذب آب برای تمامی طرحها طبق استاندارد ASTMC 642 در سن 70 روز برای طرحهای سری AوC انجام شد که نتایج آن در جدول(4 ) و شکل (12) و (13) ارائه شده است. در آزمایش تسریع شده نفوذ یون کلراید سعی شده با برقراری پتانسیل بین دو سر نمونه ، سرعت نفوذ یون کلراید را در نمونه افزایش دهند ، در این آزمایش مجموع بار الکتریکی عبوری اندازه گیری شده در مدت 6ساعت ملاک درجه بندی بتن میباشد.که این آزمایش در سن 70 روز برای طرح اختلاطهای سری A و C (حاوی 0 و 4 درصد نانوسیلیس) انجام شده و نتایج آن در شکل (12) و جدول (4) ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید