طرز تهیه سرشیر خانگی – کیان فود

حال که با شیوه کلی تولید سرشیر و تفاوت آن با خامه آشنا شدید، در این قسمت شما روشی ساده برای تهیه سرشیر در خانه را به شما آموزش خواهیم داد. بخشی از این مواد خام اولیه برای تولید شیر مصرف میشود. پروبیوتیک علاوه بر کمک به هضم بهتر غذا، مولکولهای پیچیده و ترکیباتی به مانند ویتامین و آنتی بیوتیک ها را نیز برای بدن تولید میکند. به این ترتیب که هر 100 گرم موسیر بیش از 10 درصد نیاز روزانهی ما به این ویتامین را تامین میکند. این نوع ماست دارای پتاسیم، اسید فولیک، ویتامین A، ویتامین D و پروتئین فراوانی است و افرادی که مبتلا به بیماریهای قلبی و چربی خون نمیباشند، میتوانند این ماست را در رژیم غذایی خود قرار دهند. تخمهای آبپردهداران اما دارای غشایی درونی بود که به رویان اجازه تنفس میداد اما آب را درون تخم نگاه میداشت. سه سال قبل «داریوش» شیر نر باغوحش شیراز در ۲۶ سالگی مرد که گفته میشد آن زمان پیرترین شیر جهان بود.

ایشان به ارائه مفصلترین بررسی بر روی سیستماتیک، روابط، و زمان شکلگیری آرایههای پستانداران زنده و منقرض تا سطح سرده، بر پایه دادههای مولکولی جدید پرداختند و بررسیهایشان بسیاری از گروهبندیهای سطوح بالاتر را مورد چالش قرار داد. پستانداران گرچه از جهت گوناگونی و فراوانی، بسیار کمتر از جانواران دیگر و حتی مهرهداران (پرندگان و ماهیان) دیگرند؛ ولی به دلیل پیچیدگی دستگاههای بدن، و بهویژه دستگاه عصبی و مغز، پیشرفتهتر و بزرگتر بوده و نیز نقش کلیدی در بسیاری از اکوسیستمها دارند. فعالیت تکاملی پستانداران طی دو میلیون سال گذشته به اوج خود رسید و این شاید بهخاطر گوناگونی زیادی بود که همراه با یخبندان اواخر دوران نوزیستی در آب و هوا پدید آمد. تعدادی از دودمانهایی که در آن موقع بهوجود آمدند، اکنون منقرض شدهاند، بهطوریکه تعداد راستههای پستانداران امروزی از اوایل دوران نوزیستی کمتر است. این دودمانها طی دوران نوزیستی بهطرز مؤثری شاخه-شاخه شدند. پستاندارانی که جنینشان دارای جفت است در طی دورهٔ کرتاس پدید آمدند و به آرامی شاخه-شاخه شدند. پستانداران، جانورانی هستند که دارای مو بوده و غدد شیری دارند. معمولاً دارای دندانهای متنوعی هستند که درون حفره دندانی، جای میگیرد.

راستهٔ نخستیسانان که انسان نیز در آن قرار میگیرد زمانی پدید آمد که دایناسورها هنوز بر زمین چیرگی داشتند. فهرستبندی مککنا/بل از چندین عنوان مورد استفاده برای گروههای پستانداری بالای سطح گونهای، شامل پستانداران منقرض، به علاوه گروههای امروزینه، میشود و چندین تمایز ظریف از جمله هنگ و زیرهنگ (سطوحی که میان رده و راسته قرار دارند) را ارائه میدهد. از جمله مطرحترین و معتبرترین ردهبندیهای صورت گرفته از پستانداران، ردهبندی جورج گیلرد سیمپسون در «اصول ردهبندی و یک نمونه ردهبندی از پستانداران» (چاپ ۱۹۴۵ در بولتن AMNH) است که در اینجا از آن بهره گرفتهاست. دستهٔ پستانداران، شامل ۵۵۰۰ گونه (از جمله انسان) است که در ۱۲۰۰ تیره، ۱۵۲ خانواده و ۴۶ راسته توزیع شدهاند؛ هر چند این به گونه ردهبندی علمی نیز بستگی دارد. پستانداران در طی همزیستی درازمدت خود با دایناسورها پیشرفتهایی حاصل کردند که آنها را در موقعیت خوبی قرار داد. 8. چون پنیر روی آب نمک قرار می گیرد آن را در ظرف در بسته نگهداری کنید تا فاسد نشود. که در حالت استراحت در نرمال کلوز شیر بسته است و در حالت نرمال اپن شیر، باز است. همین متخصصان توصیه میکنند که موسیر را به صورت خام مصرف کنید چون حاوی خواص بیشتری است.

به نظر میرسد این باکتریها در ماست ، مواد مضر را قبل از اینکه سرطان زا شوند (مثلاً نیتراتها و نیتریتها را قبل از تبدیل آنها به نیتروزآمین) ، غیر فعال میکنند . استفاده میکنند. این ماده غذایی بسیار خوشمزه و مقوی است و با نامهایی همچون قیماق یا نمشک نیز شناخته میشود. همان گونه که مشخص است ماستهاي داراي چربي بيشتر، بافت مناسب تر و عطر و طعم بهتري دارند به همين علت براي ايجاد چنين خصوصيات يا خصوصيات مشابه در فرآورده هاي کم چرب يا بدون چربي بايد از جايگزين ها يا افزودني هاي مناسب استفاده نمود.مواد و روش ها: در اين بررسي از نشاسته ذرت و ژلاتين در دو نسبت مختلف (0.5 و 1 درصد) براي تهيه ماست بدون چربي استفاده شد و سپس خواص شيميايي مختلف ماستهاي تهيه شده شامل ماده خشک، خاکستر، ميزان اسيديته، pH و ميزان آب انداختن در زمانهاي 1، 7 و 15 روز پس از توليد ماست اندازه گيري شده و با نمونه شاهد (ماست بدون چربي بدون افزودني هاي فوق) مقايسه گرديد. همچنین طعم سرشیر قویتر از خامه بوده و بافت آن منسجم است. این منطقه به خاطر جمعیتهای شیر، پلنگ و یوزپلنگهایش شهرت جهانی دارد؛ همچنین میزبان مهاجرت بزرگ گربهسانان از تانزانیا به کنیا است.

دیدگاهتان را بنویسید